Prin utilizarea și vizitarea blogului blog.aurasmihaiu.ro (denumit în continuare “blogul”), autorii și utilizatorii sunt de acord cu termenele și condițiile aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu acestea, vă rugăm să nu utilizați și să nu îl vizitați.

Administratorul acestui blog are dreptul de a modifica în orice moment termenele și condițiile aplicabile, fără a fi necesară notificarea prealabilă a autorilor și/sau utilizatorilor. După publicarea pe acest blog a termenilor și condițiilor modificate, acestea devin automat aplicabile. Prin urmare, vă sugerăm să revedeți periodic prezenta secțiune.

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru conținutul ridicat (filme, fotografii, texte etc.), pentru comentariile postate pe blogul blog.aurasmihaiu.ro și pentru consecințele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Administratorul acestui blog nu are nici un fel de responsabilitate pentru conținutul și comentariile postate de către utilizatori.

Postarea comentariilor implică garanția din partea comentatorilor că sunt titularii tuturor drepturilor de autor asupra conținutului, precum și/sau că au obținut consimțământul necesar postării acestora pe prezentul blog de la titularii drepturilor. În plus, prin ridicarea conținutului și postarea comentariilor pe acest blog fiecare dintre utilizatorii blogului înțelege și acceptă că este singurul responsabil și va despăgubi blogul, pe administratorul acestuia sau pe terții pentru orice prejudiciu ce decurge din acțiunile sale.

Administratorul blogului va înlătura orice conținut sau comentariu cu privire la care au fost notificați că încalcă drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Administratorul blogului își rezervă dreptul de a înlătura orice conținut sau comentariu fără o notificare prealabilă a autorului.

Autorii și utilizatorii acordă blogului și administratorului acestuia dreptul de a publica și utiliza în orice mod conținutul ridicat și comentariile postate, inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de promovare. De asemenea, autorii și utilizatorii înțeleg și acceptă faptul că administratorul blogului are dreptul de a păstra pe servere proprii o copie a clipurilor chiar după ce acestea au fost îndepărtate sau șterse de către autori.